پنجشنبه, 25 مهر 1398

 

حوزه شرق گیلان (سیستم پلرود)

 

 منابع آب سطحی این بخش رودخانه های شلمانرود تا صفارود می باشند.


        اراضی شالیکاری منطقه در شرایط فعلی سنتی آبخور و حدود 14852 هکتار می باشند.این اراضی پس از اجرای سد مخزنی پلرود و شبکه های آبیاری و  زهکشی آن به 16352 خواهد رسید که با احتساب اراضی خارج از محدوده  طرح تا محدوده صفارود ، کل اراضی منطقه بالغ بر 21967 هکتار خواهد شد.

 

نوع کشت ومساحت

آب موردنیاز« میلیون متر مکعب در سال »

شالی 21967 هکتار

252 میلیون متر مکعب

پرورش ماهی  1113 هکتار

50  میلیون متر مکعب

چای 25320 هکتار

80 میلیون متر مکعب

سایر مصارف(تولید انرژی برقآبی و ...)

45 میلیون متر مکعب

جمع: 48400 هکتار

جمع: 427 میلیون مترمکعب

 

 

نوع وسایر مصارف

آب موردنیاز« میلیون متر مکعب »

شرب شهری و روستائی

40 میلیون متر مکعب

صنعت و خدمات

34 میلیون مترمکعب

 نیاز محیط زیست برای کل رودخانه های منطقه

158 میلیون مترمکعب

 

 
        جمع نیازآبی حوزه شرق گیلان حدود 659 میلیون متر مکعب می باشد که حدود 211  میلیون متر مکعب آن از محل سد پلرود و بقیه از سایر منابع آبی منطقه تامین می گردد.


    بازدید:4525

    تاریخ ثبت: 1393/11/15
    آخرین به روزرسانی: 1394/02/22