پنجشنبه, 3 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:220

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:138

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:504

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:344

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:425

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:431

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:286

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:183

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 468

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:468

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:214

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:239

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 293

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:293

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 556

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:556

لایروبی آببندان کیاکلایه لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای استان گیلان 1396/01/16 568

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/18

بازدید:568

پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک مناقصه دو مرحله‌ای طرح و توسعه 584

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:584

پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 587

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:587

1 پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 594

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:594

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود ارزیابی طرح و توسعه 651

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:651

احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/09/17 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/07

بازدید:603

مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1395/08/15 634

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:634

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا