چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:3

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:42

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:18

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:20

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:13

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:14

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:16

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:604

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:218

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:611

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:440

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 503

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:503

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 547

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:547

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:408

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:257

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:548

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:306

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:315

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:366

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 678

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:678

1 2 صفحه: