سه‌شنبه, 28 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:294

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:66

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:65

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:135

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:75

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:167

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:183

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:145

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:142

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:172

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:95

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:83

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:80

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:84

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 702

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:702

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:294

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 719

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:719

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 559

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:559

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 589

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:589

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:656

1 2 صفحه: