دوشنبه, 22 مهر 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/17

بازدید:25

مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/07/15 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:109

تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) حراج تدارکات 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:36

تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) حراج تدارکات 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:51

فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) حراج تدارکات 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:38

مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/06/16 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:67

98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:70

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:129

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 383

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:383

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:102

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:94

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:181

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:117

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:203

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:218

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:181

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:184

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:239

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:145

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:124

« 1 2 3 » صفحه: