پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:67

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:127

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:93

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:84

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:101

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:47

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:39

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:34

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:40

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 631

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:631

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:238

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:642

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:491

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:535

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 589

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:589

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 446

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:446

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:281

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:579

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:333

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:352

1 2 صفحه: