چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

شرح وظایف کارگروه علمی و پژوهشی:

 

- تدوین اولویت های پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارایه پیشنهاد

- اتخاذ تدابیری جهت بهره گیری از ظرفیت زنان فرهیخته و نخبه برای دستیابی به توسعه پایدار

- شناسایی بانوان فرهیخته و نخبه به منظور حمایت و تقویت روحیه خود باوری

 

 

 

 


    بازدید:166

    تاریخ ثبت: 1397/04/04
    آخرین به روزرسانی: 1397/05/08