دوشنبه, 22 مهر 1398

 

 گروه: ساختمان سدپلرود
احداث سد مخزنی پلرود
آبرسانی 20539 هکتار اراضی شالیکاری به میزان 106 میلیون متر مکعب در سال آبرسانی 12986 هکتار باغات چای به میزان 32.4 میلیون متر مکعب در سال تامین آب شرب شهرهای لنگرود ، رودسر، کلاچای ، رحیم آباد ، املش ، واجارگاه و کومله به میزان 40 میلیون متر مکعب در سال احداث دو واحد نیروگاه 8 مگاواتی برای تولید انرژی سالیانه 70.1 گیگاوات ساعت

 

تاریخ شروع : 1389/01/17  |  تاریخ پایان : 1394/07/17

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 67   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح احداث ساختمان سد دیورش در منطقه رودبار
احداث راه دسترسی و تونل انحراف سد دیورش
تامین آب شرب مطمئن و بهداشتی برای حدود صد هزار نفر از مردم شریف رودبار

 

تاریخ شروع : 1392/05/26  |  تاریخ پایان : 1393/02/26

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 21   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی پهلوان بست
احداث حداکثری ازروان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی

 

تاریخ شروع : 1390/11/25  |  تاریخ پایان : 1392/03/25

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 96   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی فخرآباد
احداث حداکثری ازروان آبهای سطحی درانتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شوردریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاددریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

 

تاریخ شروع : 1394/02/01  |  تاریخ پایان : 1395/02/01

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 53   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: احداث سدهای لاستیکی دهنه سر، فخرآباد ، انبارسر و پهلوان بست
سد لاستیکی انبارسر سفیدرود
احداث حداکثری از روان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

 

تاریخ شروع : 1393/03/24  |  تاریخ پایان : 1394/03/24

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: ساختمان سد شفارود
احداث ساختمان سد مخزنی شفارود
1- تامین آب شرب شهرستان های رضوانشهرو پره سر به میزان 5/7 میلیون متر مکعب در سال 2- تامین آب کشاورزی قریب 10830 هکتار از اراضی منطقه طرح ( 6900 هکتار اراضی بهبود و 3930 هکتار اراضی توسعه) به میزان 98 میلیون متر مکعب درسال 3- تامین آب صنعتی ( صنایع چوکا ) به میزان 12 میلیون متر مکعب در سال 4- تولید انرژی برق آبی ( دو واحد نیروگاهی هرکدام به توان 8/3 مگاوات ساعت ) 5- کنترل سیلاب های فصلی 6- توسعه آبزی پروری

 

تاریخ شروع : 1393/01/08  |  تاریخ پایان : 1397/01/08

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 40   درصد   

توضیحات بیشتر