پنجشنبه, 30 آبان 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1 پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 802

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:802

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود ارزیابی طرح و توسعه 847

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:847

احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/09/17 982

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/07

بازدید:982

مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1395/08/15 897

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:897

« 1 2 3 » صفحه: