شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اطلاع رسانی به مسافران خطر غرق شدن
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

شناسایی مناطق مناسب ساخت پیست اسکی روی برف در ارتفاعات مشرف به جاده اسالم به خلخال

شناسایی مناطق مناسب ساخت پیست اسکی روی برف در ارتفاعات مشرف به جاده اسالم به خلخال

ارتفاعات مشرف به جاده اسالم به خلخال با شیب مناسب، پوشش برف با ضخامت و چگالی بالا در طول 6 ماه از سال و داشتن جاده ارتباطی مناسب، می تواند بعنوان یک منطقه گردشگری با داشتن پیست اسکی روی برف مورد استفاده قرار گیرد. شناخت ویژگی های منطقه از این منظر با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای GIS و آماری ،نتایج دقیق تری از وضعیت طبیعی منطقه از جنبه گردشگری زمستانه ارائه خواهد داد. در این تحقیق تصاویر ماهواره ای پوشش و آب معادل برف به مدت 9 سال از 1380 لغایت 1388از طریق اینترنت دریافت و به محیط نرم افزار Imagine Erdas منتقل می گردد و پس از پردازش تصاویر با استفاده از کدهای تهیه شده در نرم افزار matlab سطوح پوشش برف و آب معادل برف در سطح حوضه ،زیرحوضه ها و طبقات ارتفاعی مشخص می گردد. این داده ها از طریق مطالعات میدانی، کنترل و سپس در محیط نرم افرار ArcGIS همرا با لایه های مورد لزوم تجزیه و تحلیل نهایی شده و با استفاده از تکنیک مکانیابی، مناطق مستعد برای اسکی روی برف و گردشگری شناسایی می گردد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود مکان هایی با ویژگی های مناسب برای ایجاد پیست های اسکی روی برف با شیب کند و تند برای انواع مختلف ورزش اسکی است.

پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان

پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان

     این پژوهش با هدف بررسی چند شاخص مهم کیفیت آبهای زیرزمینی و تغییرات مکانی آنها با استفاده از زمین آمار و با داده های شاخص کیفیت آب شاملEC ،Na  وSAR نمونه‌برداری شده از 135 حلقه چاه در شهریور سال 1386 در استان انجام گرفته است. دقت روش‌های کریجینگ معمولی(OK) و معکوس فاصله (IDW) با سه توان 1 تا 3  بررسی و نقشه‌های پهنه‌بندی آنها رسم شد. نتایج نشان از مناسب بودن شاخص SAR و بالا بودن هدایت الکتریکی خصوصاً در مناطق مرکزی و مرکزی متمایل به شرق ،همجوار با دریا است و می‌تواند پایداری تولید برنج را به خطراندازد .

ارزیابی کیفی زهکش های بندر کیاشهر، حوزه سفیدرود با استفاده از شاخص NSFWQI

احداث شبکه زهکشی مناسب در شالیزارهای واقع در جلگه گیلان عامل اصلی و ضروری برای افزایش و مرغوبیت محصول برنج است و امکان کشت دوم، از جمله صیفی و سبزی را فراهم می آورد. آب زهکش در مزارع سنتی اغلب منبع آب آبیاری زمین های پایین دست است.

هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب زهکش های مناطق لوخ، لسکو کلایه و پل کیاشهر واقع در بندر کیاشهر از حوزه دشت سفیدورد گیلان در حاشیه دریای خزر می باشد...

ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین جریان سالانه با استفاده از داده های بارندگی و شاخص های دما

برآورد دقیق جریان حوضه های آبریز به خصوص در حوضه های فاقد آمار آبدهی، از اهمیت زیادی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب برخوردار است. به دلیل محدودیت و عدم کارایی مناسب اغلب روش های تجربی تخمین جریان سالانه حوضه های آبریز جنوب دریای خزر،استفاده از مدل های هوشمند عصبی که امروزه در علم هیدرولوژی توسعه فراوانی یافته اند، مطرح گردیده است.

یکی از رایج ترین این مدل ها، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) است که در پژوهش حاضر جهت تخمین سالانه حوضه آبریز ناورود اسالم مورد ارزیابی قرار گرفته است...

مکان یابی مناطق برف گیر با ماندگاری طولانی با استفاده از RS و GIS(مطالعه موردی حوضه آبریز ناورود استان گیلان)

حوضه آبریز ناورود در غرب گیلان دارای رژیم برفی بارانی است و ارتفاعات آن به مانند اکثر حوضه های آبریز دیگر استان همواره در فصول پاییز و زمستان پوشیده از برف می باشد، لیکن تاکنون رفتارسنجی و پایش مستمری از و ضعیت پوشش برف در هیچ یک از این حوضه ها وجود نداشته و به همین دلیل در بررسی این منبع مهم آبی کوتاهی شده است. کاهش شدید آوردهای ورودی به سد سفیدرود در طی سال های اخیر، بدلیل افزایش ساخت سدهای مخزنی، رشد مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و بروز خشکسالی پی در پی در بالادست حوضه، اهمیت منابع داخلی را در تامین آب مصرفی استان در آینده نزدیک بیشتر نمایان می سازد. در این تحقیق به منظور پایش مداوم سطح پوشش و آب معادل برف با دقت مکانی بالا، از تصاویر اپتیکال سنجنده MODIS و تصاویر راداری سنجیده AMSR-E استفاده می گردد...

تعیین مناطق مستعد گردشگری و اسکی روی برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای پوشش و آب معادل برف(مطالعه موردی: حوضه آبریز ناورود گیلان)

ارتفاعات حوضه آبریز ناورود در استان گیلان با شیب مناسب، پوشش برف با ضخامت و چگالی بالا در طول 5 ماه از سال و جاده ارتباطی با دسترسی مناسب، می تواند بعنوان یک منطقه گردشگری با داشتن پیست های اسکی روی برف مورد استفاده قرار گیرد. شناخت ویژگیهای منطقه از این منظر با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای GIS و آماری، نتایج مهم و دقیق تری از وضعیت طبیعی منطقه از جنبه گردشگری زمستانه ارائه خواهد داد...

« 1 2 3 4 » صفحه: