سه‌شنبه, 1 مرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 667

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:667

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 520

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:520

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:334

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 644

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:644

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:386

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:412

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:450

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 812

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:812

لایروبی آببندان کیاکلایه لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای استان گیلان 1396/01/16 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/18

بازدید:784

پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک مناقصه دو مرحله‌ای طرح و توسعه 787

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:787

پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 752

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:752

1 پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 762

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:762

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود ارزیابی طرح و توسعه 810

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:810

احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/09/17 890

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/07

بازدید:890

مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1395/08/15 819

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:819

1 2 صفحه: