|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری

نام: جناب آقای مهندس علی اشرف محمدی

سمت: ریاست گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری

آدرس پست الکترونیک:  abadandish@yahoo.com

 

 

اعضای گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری (مرتب سازی بر حسب نام خانوادگی)

نام

سمت

سرکار خانم مهندس الناز بخش پور

کارشناس ارشد سازه های آبی و مسئول امور دبیرخانه کارگروه

جناب آقای مهندس احمد خوش سیمای نظمی

کارشناس ارشد شرکت بالار نصب دشت

سرکار خانم مهندس لیدا رشتچی نماینده شرکت بهره برداری

جناب آقای مهندس سید محمود رهسپار

شرکت مهندسین مشاور سپیدرود

جناب آقای مهندس کریم سهرابی

شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

جناب آقای دکتر بهنام شفیعی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

جناب آقای دکتر امیر ملک­ پور

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

سرکار خانم مهندس مهروز مهدی پور

شرکت مشاور

جناب آقای مهندس محمود یوسفی

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

 
 
 

شرح وظایف گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری 

* تعیین نقش و حدود دخالت کشاورزان و ذی نفعان از ابتدای مطالعه تا ساخت و بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی و اثرات آن در مدیریت مشارکتی و تحویل حجمی آب

* بررسی انتقال مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی و تعیین مدل هایی برای این فرآیند و ارتباط آن در توسعه  شبکه های آبیاری و زهکشی

* تعیین شاخص های هدف از ساخت سد و شبکه های آبیاری و پاسخ به سوال آیا هدف از ساخت آنها (اقتصادی یا اجتماعی

* بهره گیری از تجربیات دستگاه های اجرائی مرتبط، متخصصین و کارشناسان و صاحب نظران در ایجاد مدیریت آبیاری مشارکتی با توجه به کمیابی فزاینده آب کشاورزی (کاهش ورودی به مخزن سد سفیدرود) و بار مالی احداث و بهره برداری و نگهداری زیرساخت های آبیاری ( شبکه های آبیاری و زهکشی)

* تعیین سیاست ها و روش های تامین هزینه های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سیستم های آبیاری و زهکشی توسط زارعین

* بررسی ارتباط مالی و قانونی بین استفاده کنندگان و شرکت های بهره برداری و اثرات آن در تعیین نوع مدیریت سیستم توزیع

* ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی در سطح کشور و تطبیق آن با استانداردها و پروژه در سطح استان گیلان

* مطالعات تطبیقی و ارزیابی سیستم مدیریت و راهبری اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح کشور و تعمیم آن با اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح استان گیلان

* شناسائی عوامل تاثیرگذار و یافتن راهکارهای نهادینه کردن مشارکت بهره برداران و ذینفعان برای رسیدن به وضع مطلوب در شبکه های آبیاری و زهکشی

* بررسی راهکارهای کاهش هزینه و زمان در طرح های آبیاری و زهکشی در سه بخش مدیریت کارفرمائی، طرح و نظارت بر اجرای پروژه ها و عوامل ساخت (پیمانکاران)

* بررسی راهکارهای لازم برای رفع چالش های طرح های آبیاری و زهکشی و تعیین دستگاه مسئول پیگیری آن

* تهیه دستورالعمل و ضوابط فنی و بخشنامه های مورد نیاز در مسیر ارتقاء فنی، کاهش هزینه ها در زمان اجرا

* بررسی مشکلات مربوط به طرح های در دست اجرا و یا جدیدالاحداث که دچار چالش شده اند.

* بررسی مشکلات شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری استان گیلان

 
 
 
عملکرد گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری در سال 1392
 
* برگزاری جلسه با حضور اعضای کارگروه توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری
* برگزاری سخنرانی با عنوان «مدیریت سیلاب شهری شهرستان رشت برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر شهری» با حضور جناب آقای دکتر لشت نشائی
* ارائه مشکلات مربوط به شبکه های آبیاری در جلسات مشترک کمیته منطقه ای با سازمان ها
 
 
 
عملکرد گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری در سال 1394
*حضور در جلسات مشترک کمیته منطقه ­ای با معاونت حفاظت و بهره­ برداری، معاونت طرح و توسعه و کمیته تحقیقات آب منطقه­ ای گیلان
* ارائه گزارش کارگروه توسعه و مدیریت شبکه­ های آبیاری در ارتباط با مسائل و مشکلات شبکه­ های آبیاری و چالش­ های عمده آبیاری در استان گیلان به­ منظور ارسال به دستگاه های اجرایی
 
 
 
عملکرد گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری در سال 1395

* بازنگری در اعضای کارگروه توسعه و مدیریت شبکه ­های آبیاری

* برگزاری جلسه با حضور اعضای کارگروه کمیته منطقه ­ای آبیاری و زهکشی و ارسال مباحث مطرح شده در جلسه برای دستگاه های اجرایی مربوطه

* بررسی طرح با عنوان "بررسی راهبردهای موثر در پیاده­ سازی مدیریت مشارکتی شبکه ­های آبیاری و زهکشی با تکیه بر سیاست ­های تشویقی منطقه ­ای و محلی" از جناب آقای دکتر ملک ­پور در کارگروه اصلی که به سبب عدم موازی کاری به کارگروه تشکل آب­ بران ارجاع داده شد.

* بررسی مکانیسم مدیریت و بهره ­برداری وضع موجود و چگونگی ارتقا مدیریت آن به بخش مردمی و ارتباط آن در توسعه شبکه ­های آبیاری و زهکشی

 

 

عملکرد گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری در سال 1396

*حضور در جلسات کمیته منطقه ای آبیاری زهکشی از طریق مسئول کارگروه

*تشکیل جلسات ادواری کارگروه توسعه و مباحث مربوط به مشکلات و چالشهای مدیریت بهره برداری و توزیع آب در استان گیلان و جمع بندی و گزارش آن به کمیته منطقه ای  در محورهای ذیل:

-بحث ضرورت مشارکت مردمی در توزیع و بهره برداری آب

-ضرورت زیرساختهای بهره برداری بوی‍ژه اجرای کانالهای شبکه 3 و 4 در جهت تامین ایجاد و حضور مشارکت مردمی در توزیع آب و صرفه جویی در شرایط  کمبود منابع آبی

-بحث توسعه و تقویت شبکه انتقال آب به ویژه  تعمیرو نگهداری آنها

-ضعف تصمیمات مدیریتی و کارشناسی در رفع بحران و چالش تامین و کمبود منابع آبی

-عدم توجه به تامین اعتبارات ضروری در راستای رفع مشکلات منابع آبی کشور و منطقه

-تعیین نقش و جایگاه کمیته منطقه ای و کارگروه ها در تاثیرگذاری تصمیمات حاکمیتی و مدیریتی

*تشکیل جلسه مشترک کارگروه با کارگروه تشکل آب بران به منظور شناخت وظایف آن کارگروه و تعیین مرزبندی و شرح وظایف دوگروه

*ارائه پاورپوئنت از طرف مدیرعامل شرکت بهره برداری گیلان ؛ عضو کارگروه در جلسه کمیته منطقه ای با حضور دبیر کل کمیته  ملی آبیاری و زهکشی و بیان امکانات و منابع آبی و چالشهای موجود منجمله نبود زیرساختها و اعتبارات برای تعمیر و  نگهداری شبکه های موجود و ...

*حضور فعال اعضای کارگروه در نشست مدیریت منابع و مصارف آب در استان گیلان و تهدیدها و فرصتها در بخش آب و ارائه گزارش از طرف جناب آقای مهندس چیتی یکی از اعضای کارگروه و گزارش شرح وظایف و عملکرد کارگروه و رئوس مشکلات موجود در نشست از طرف مسئول کارگروه

*شرکت در نشست مشترک کمیته منطقه ای گیلان در شیلات استان که با حضور معاونین و کلیه روسای شیلات شهرستان ها و کارشناسان مسئول برگزار گردید.
 
 
عملکرد گروه کار توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری در سال 1398
* برگزاری جلسه با اعضای کارگروه جهت بررسی نیازمندی های تشکیل نشست علمی پیرامون آسیب شناسی و پیامدهای عدم تعمیر و نگهداری و توسعه شبکه های آبیاری
 
 
فعالیت های کارگروه های کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیلان به صورت سالانه در سایت قرار داده می شود.
 
 
 
 

 

 

 تاریخ ثبت : 24 فروردین 1394
  آخرین به روزرسانی : 28 اسفند 1398
 مدیر سایت
 41123
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 21
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 2,629
 • بازدید دیروز : 2,508
 • کل بازدید : 7,070,406
 • آخرین به روزرسانی : 2 اسفند 1402 13:01:48
 • شناسه IP شما : 44.210.77.73

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :