|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

زهکشی و محیط زیست

نام: سرکار خانم دکتر مریم نوابیان

سمت: ریاست کارگروه زهکشی و محیط زیست، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

آدرس پست الکترونیک: ma_navabian@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

اعضای گروه کار زهکشی و محیط زیست (مرتب سازی بر حسب نام خانوادگی)
نام

سمت

جناب آقای آسان باقرزاده

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

جناب آقای دکتر نادر پیرمرادیان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

جناب آقای احمد چمنی محصصی

مسئول دفتر شرکت مشاور مهندسین آب و خاک

جناب آقای احمد زارع

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان گیلان

جناب آقای سید مهدی سید هوشیار

کارشناس ارشد شرکت مشاور طبیعت سبز گیلان

جناب آقای مجتبی شاه ­نظری

معاون آب و خاک جهاد کشاورزی استان گیلان

سرکار خانم نسیم صابرمعاش

نماینده سازمان محیط زیست استان گیلان

سرکار خانم زینب غدیری

نماینده سازمان محیط زیست استان گیلان

جناب آقای آرش فرزام ­صفت

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گیلان

جناب آقای دکتر محسن محمدی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه گیلان

سرکار خانم مهرناز مسلمی

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

جناب آقای دکتر محمدرضا یزدانی

عضو هیئت علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات برنج کشور

جناب آقای بیژن یعقوبی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

 
 
 
 
شرح وظایف گروه کار زهکشی و محیط زیست
 
* تهیه‌ و تدوین‌ آئین‌ نامه‌ و ضوابط لازم‌ جهت انتخاب‌ اعضا کارگروه زهکشی و محیط زیست از بین‌ افراد، شرکت ها، سازمان ها و موسسات‌ تحقیقاتی‌ و آموزشی
* تهیه اهداف، دستورالعمل و اولویت های کاری کارگروه زهکشی و محیط زیست
* ایجاد ارتباط و مبادله‌ اطلاعات‌ با کمیسیون‌ بین‌ المللی‌ و کمیته های ملی‌ و آبیاری‌ و زهکشی‌ ایران
* ایجاد ارتباط با کمیته منطقه ای مازندران، سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان های گیلان، مازندران و گلستان جهت جمع آوری اطلاعات و مشکلات شبکه های زهکشی و مسائل زیست محیطی
* ایجاد پایگاه اطلاعاتی از پروژه های زهکشی و مسائل زیست محیطی در استان گیلان
* تشویق‌ و حمایت‌ از پژوهش‌های تحقیقاتی و کاربردی‌ مرتبط با کارگروه جهت‌ پیشرفت‌ و بهبود امر زهکشی‌ و محیط زیست در استان گیلان
* بازدید، ارزیابی و نظارت بر پروژه های زهکشی و محیط زیست در استان گیلان
* ارائه‌ راهنمای‌ فنی‌ در کارهای‌ مطالعاتی‌ و اجرائی پروژه های زهکشی و طرح های مرتبط با مسائل زیست محیطی
* تهیه‌ و تدوین‌ معیارها و دستورالعمل های منطقه ای مرتبط با مسائل زهکشی و محیط زیست
* تشکیل‌ سمینارها و سمپوزیوم‌ ها و کارگاه های‌ زهکشی و محیط زیست‌ و بحث‌ و تبادل‌ نظر و پاسخگویی‌ به‌سئوالات‌ فنی‌ و در صورت‌ لزوم‌ طرح‌ مشکلات‌ احتمالی‌ در کنگره های‌ ملی و بین‌المللی
* انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ کارگروه زهکشی و محیط زیست کمیته‌ منطقه ای برای‌ شرکت‌ در سمینارها، سمپوزیوم ها و کنفرانس ها و کارگاه های‌ کمیته‌ ملی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ایران‌
* خرید، جمع‌ آوری‌ و تمرکز اطلاعات‌، مدارک‌ فنی‌، کتب‌، مجلات‌ و نشریات‌ مربوط به‌ زهکشی و محیط زیست
* چاپ‌ و انتشار خبرنامه از فعالیت های کارگروه زهکشی و محیط زیست
* ترجمه و انتشار کتاب مرتبط با کارگروه زهکشی و محیط زیست
* فعال سازی بخش کارگروه زهکشی و محیط زیست در سایت کمیته منطقه ای گیلان و ایجاد سامانه پرسش و پاسخ به مسائل و مشکلات زهکشی و محیط زیست استان گیلان
* مشارکت دانشجویان در دستیابی به اهداف کارگروه به منظور آموزش مسائل و نگرانی های زهکشی و محیط زیست به نیروی کاری آینده
 
 
 
 عملکرد گروه کار زهکشی و محیط زیست در سال 1393
 
* بررسی اولویت های تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی مسایل زهکشی و اثرات زیست محیطی آن
* بررسی راهکارهای دریافت نظرات کارشناسان استان در خصوص زهکشی و تحلیل اصولی آن‌ها
* بررسی بحران های پیش روی زهکشی و اثرات زیست محیطی آن در استان گیلان جهت ارائه به ستاد بحران
* گزارش آقای دکتر یعقوبی در خصوص تاثیر زهکشی بر سموم و علف‌های هرز اراضی شالیزاری
*  برنامه ریزی و طراحی جهت ارزیابی عملکرد پروژه های زهکشی اجرا شده در استان از دیدگاه کمی و کیفی (این برنامه با هماهنگی دانشگاه گیلان، سازمان جهاد کشاورزی شرکت سهامی آب منطقه ای در دست پیگیری است)
* برگزاری نخستین نشست تخصصی زهکشی و محیط زیست (دریافت گزارش نشست)، (مشاهده تصاویر)
* تلاش برای دریافت اطلاعات در خصوص زهکشی و محیط زیست از سازمان های جهاد کشاورزی و محیط زیست
* تلاش برای گردآوری مطالب برای بخش کارگروه زهکشی و محیط زیست سایت کمیته منطقه‌ای گیلان
 
 
 
 عملکرد گروه کار زهکشی و محیط زیست در سال 1394
* بررسی اولویت‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی مسایل زهکشی و اثرات زیست محیطی آن
* بحث در خصوص انجام پروژه‌ ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد پروژه‌ های زهکشی اجرا شده در استان از دیدگاه کمی و کیفی (این برنامه قرار بود با هماهنگی دانشگاه گیلان، سازمان جهاد کشاورزی شرکت سهامی آب منطقه‌ ای انجام شود) و عدم موفقیت کارگروه در اجرای آن
* تلاش برای دریافت اطلاعات در خصوص زهکشی و محیط ­زیست از سازمان‌های جهاد کشاورزی و محیط­ زیست
* طرح بازدید کارگروه زهکشی از پروژه‌ های زهکشی در کمیته منطقه‌ ای آبیاری و زهکشی
* پیگیری کسب مجوز چاپ خبرنامه از طریق کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی
 
 
 
 عملکرد گروه کار زهکشی و محیط زیست در سال 1395

* برگزاری جلسه با حضور اعضای کارگروه کمیته منطقه ­ای آبیاری و زهکشی و ارسال مباحث مطرح شده در جلسه برای دستگاه های اجرایی مربوطه

* بازدید یک روزه از سازه ­های تنظیم سطح آب در زهکش در تیر ماه 1395 و ارائه پیشنهادات

* تلاش جهت جمع ­آوری داده­های کمی و کیفی زهکش برای کارگروه

* پیگیری لزوم اصلاح شرایط استخدامی وزارت نیرو در راستای اضافه نمودن پذیرش فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی آب در گرایش‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی و منابع آب در شرایط استخدامی این وزارت‌خانه توسط کمیته منطقه‌ای و ملی آبیاری و زهکشی و استفاده از همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

* ارائه طرح از سوی کارگروه با عنوان ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی در بهبود کیفیت زه ­آب اراضی شالیزاری استان گیلان جهت تأمین اعتبار به مدیریت بحران

 

 

 عملکرد گروه کار زهکشی و محیط زیست در سال 1396

*حضور در جلسات گروه اصلی کمیته منطقه ای گیلان با حضور مسئول کارگروه سرکار خانم دکتر مریم نوابیان

*مطرح نمودن گزارشی در جلسه مشترک کمیته با دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از سوی سرکار خانم دکتر مریم نوابیان (عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و رییس کارگروه زهکشی و محیط زیست) و مطرح نمودن جایگاه زهکشی و نقش آن در پیشبرد اهداف کشاورزی، مستندسازی از پروژه­ های انجام شده در استان و استفاده از تجربیات افراد بازنشسته، اهمیت زهکشی برای محصول برنج بخصوص هنگام برداشت آن و نیاز به زهکشی در کشت دوم، وضعیت نگران کننده شوری آب سفیدرود و اثرات مخرب استفاده مجدد از زه­ آب به ­دلیل عدم مدیریت صحیح در بخش زه آب کشاورزی اشاره داشتند و خواستار تسریع فاز مطالعاتی زهکشی شدند.

* حضور فعال اعضای کارگروه در نشست کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی در 27 دی ماه 1396 در سالن اجتماعات شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و با سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم نوابیان با موضوع " زهکشی و زه آب در اراضی شالیزاری" که از جمله فرصت ­ها در بخش زهکشی استان را افزایش عملکرد برنج، امکان کشت مکانیزه و کاهش هزینه تولید، امکان استفاده مجدد از زه آب و درنتیجه افزایش پتانسیل آب داخل استان، امکان توسعه و تنوع در کشت، بهبود معیشت کشاورزان و کاهش برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی (افزایش عملکرد، امکان کشت دو محصول در سال (با توجه به پروژه راه آهن قزوین- آستارا- انزلی و دستیابی به بازار فروش)، کاهش تغییر کاربری اراضی) برشمرده و پیشنهاداتی مطرح نمودند.

* ارائه جناب آقای دکتر محمدرضا یزدانی (عضو هیئت علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات برنج کشور) در 30 بهمن ماه 1396 در اداره کل شیلات استان گیلان که به نمایندگی از سرکار خانم دکتر نوابیان در این جلسه حضور به هم رساندند.

 

 

 عملکرد گروه کار زهکشی و محیط زیست در سال 1397 و 1398

*حضور در جلسات گروه اصلی کمیته منطقه ای گیلان و بیان مسائل و چالش های مباحث زهکشی و محیط زیست

* مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، موسسه تحقیقات برنج و... جهت بازنگری اعضای کارگروه زهکشی و محیط زیست

 

 

فعالیت های کارگروه های کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیلان به صورت سالانه در سایت قرار داده می شود.

 
 
 
 
 

 تاریخ ثبت : 24 فروردین 1394
  آخرین به روزرسانی : 28 اسفند 1398
 مدیر سایت
 96987
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 16
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 1,106
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,488,207
 • آخرین به روزرسانی : 31 اردیبهشت 1403 10:36:35
 • شناسه IP شما : 44.221.70.232

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :