یکشنبه, 3 شهریور 1398

 

 شرح وظایف مشاور امور زنان

 

  - شناسایی و ارزیابی موقعیت زنان شاغل در سازمان در ابعاد مختلف و ارتباط مستمر با آنان

  - تدوین برنامه های لازم برای ارتقاء زنان در زمینه های مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، ورزشی و ...

  - برنامه ریزی برای توسعه اشتغال زنان در مشاغل مناسب و جذب زنان فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها

  - تهیه برنامه های لازم برای افزایش مشارکت زنان جامعه در اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب

  -برگزاری جلسات لازم با مدیران شرکت و یا مرکز در راستای توسعه مشارکت زنان

  - ارتباط مستمر با مشاور وزیر در امور زنان و انجام امور محوله

  - ارتباط مستمر با مشاوران امور زنان شرکتهای زیر مجموعه و ارزیابی موقعیت شغلی آنان

 

 

 


    بازدید:817

    تاریخ ثبت: 1397/03/28
    آخرین به روزرسانی: 1397/04/05