شنبه, 26 آبان 1397

 

آمار 9 ماهه و تجمعی پروانه های صادره از منابع آب سطحی (رودخانه، نهر، زهکش، چشمه، چاه در بستر و ...) 

(از فروردین لغایت آذر ماه سال 96)

به تفیک نوع کاربری

 

نوع فعالیت

9 ماهه سال 96

تجمعی

تعداد

مساحت (هکتار)

دبی (لیتر درثانیه)

تعداد

مساحت (هکتار)

دبی (لیتر درثانیه)

کشاورزی

309 600.35 391.8 2407 34143.25 19732.2

پرورش ماهی

گرمابی

13 9.31 11.1 3721 5061.31 6174.54

سردابی

29 0.59 337.6 322 18.8 15592.4

خاویاری

3 0.78 70 32 13.28 813

زینتی

1 0.032 0.04 6 0.09 3.84

صنعتی

4   7.74 93 - 1431.22

خدمات

3   0.47 63 - 31.62

دامداری و مرغداری

21   13.78 263 - 91.64

شرب و بهداشت

0   0 35 - 35.12

بسته بندی آب

0   0 21 - 64

مجموع

383   833 6963 39237 43970
 


    بازدید:3397

    تاریخ ثبت: 1394/03/12
    آخرین به روزرسانی: 1396/12/09