جمعه, 9 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هشدار طغیان سیل
عضویت در کانون بازنشستگان
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
آموزش طبقه بندی نشده در جای دیگر

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارایه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 1302219000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

پاسخگویی به استعلامات دستگاههای قضایی، اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت : 13091448106
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

ارایه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر