پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اطلاع رسانی به مسافران خطر غرق شدن
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

1397

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه ساخنار سازمانی شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی نظام نامه ساخنار سازمانی شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی 97/17075/50/100 وزارت نیرو 1397/03/05

1396

سند ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند الگوی SDI سازمانی ُSDI سازمانی 21123 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان 1396/11/01
  رویکردهای کلان فراهم سازی زیرساخت ها و توسعه خدمات دولت الکترونیک حوزه آب در 1397 تعیین محورها و برنامه های اصلی فراهم سازی زیرساخت و توسعه خدمات در سال 97 شورای فناوری اطلاعات آب کشور 1396/11/01
  منشور حقوق شهروندی وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران منشور حقوق شهروندی در وزارت نیرو 1 وزارت نیرو 1396/08/01

1395

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 96 قانون بودجه سال 96 220/106080 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1395/12/25
  قانون بودجه سال 95 قانون بودجه سال 95 646/12463 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1395/02/29
  برنامه عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی95 برنامه عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی95 1 - 1395/02/01

1394

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی حوزه فاوا (راهبر2) رنامه عملیاتی حوزه فاوا دفتر فناوری و مدیریت اطلاعات و آمار 1394/01/01
  آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری 200/382 ریاست جمهوری 1394/04/08

1393

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 1394 قانون بودجه سال 1394 535/90710 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1393/12/26
  صیانت از حقوق مردم صیانت از حقوق مردم 93/43528/50/100 وزیر نیرو 1393/10/27
  برنامه جامع اطلاحات اداری برنامه جامع اطلاحات اداری 127675/ت 50642/هـ 1393/10/28
  برنامه جامع اصلاح نظام اداری برنامه جامع اصلاح نظام اداری 127675/ت50642 هـ هیئت دولت 1393/10/28
  لایحه بودجه سال 1394 لایحه بودجه سال 1394 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رویس جمهور 1393/09/15
  نظام نامه آبزي پروري بااستفاده از رودخانه ها نظام نامه آبزي پروري بااستفاده از رودخانه ها 1393/04/24
  نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ابلاغ مصوبه شورای فن آوری اطلاعات با موضوع نقشه راه توسعه دولت الکترونیک 200/145 شورای عالی فن آوری اطلاعات 1393/06/11
  طرح تکریم ارباب رجوع اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع 5697/93/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1393/04/24
  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک و جدول تکالیف مرتبط آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی 206/93/7740 شورای عالی اداری 1393/06/10

1392

قوانین بودجه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال 1393 قانون بودجه سال 1393 149545 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1392/12/10
  بخشنامه ضوابط بکارگیری کارت هوشمند ملی 23967/1 1392/05/09
  هماهنگی با واحد حقوقی در ارایه پاسخ به دستگاه های نظارتی 141931 1392/08/28
  قانون بودجه سال 1392 قانون بودجه سال 1392 241650 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1392/03/19
  مصوبه تعریف ضریب نفوذ اینترنت مصوبه تعریف ضریب نفوذ اینترنت 1392/09/04
  اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم 1392/08/29
  تکالیف قانونی ذیحساب دستگاه های اجرایی تکالیف قانونی ذیحس 08 دستگاه های اجرایی 1392/09/04
  پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور 1392/08/29
  بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه و پاسداری از بیت المال بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه و پاسداری از بیت المال 1392/08/29
  قانون بودجه سال 1390 قانون بودجه سال 1390 1392/01/27
  آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی مناقصه ها آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی مناقصه ها 1392/08/28
  آیین نامه اجرایی بند 'الف' ماده (26) قانون برگزاری مناقصات آیین نامه اجرایی بند 'الف' ماده (26) قانون برگزاری مناقصات 1392/08/28
  آیین نامه اجرایی بند 'ج' ماده (12) قانون برگزاری مناقصات آیین نامه اجرایی بند 'ج' ماده (12) قانون برگزاری مناقصات 1392/08/28
  آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 1392/08/28
  آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی 1392/08/28
  آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاهای اجرایی آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاهای اجرایی 1392/08/28
  آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات 1392/08/28
  آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی 1392/08/28
  آیین نامه راه کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی آیین نامه راه کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی 1392/08/28
  آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی 1392/08/28
  آیین نامه مالی شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی م 10ریت منابع آب ایران آیین نامه مالی شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی م 10ریت منابع آب ایران 1392/08/28
  آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت 1392/08/28
  آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی 1392/08/28
  دستورالعمل تعيين حريم كمي رودخانه دستورالعمل تعيين حريم كمي رودخانه 1392/07/07
  دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي 1392/07/07
  سند توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو سند توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نيرو 1392/09/05
  سند بخش آب سند بخش آب 1392/09/27
  سند فرابخشی مديريت منابع آب سند فرابخشی مديريت منابع آب 1392/09/27
  اساسنامه شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران اساسنامه شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران 1392/09/27
  اساسنامه شرکت های آب منطقه‌ای اساسنامه شرکت های آب منطقه‌ای 1392/09/27
  نظام نامه مه مدیریت جامع کیفیت منابع آب نظام نامه م 10ریت جامع کیفیت منابع آب 1392/09/02
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها 1392/09/03
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1392/09/03
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو 1392/09/03
  نظام نامه تحول و ارتقا سلامت اداری وزارت نیرو نظام نامه تحول و ارتقا سلامت اداری وزارت نیرو 1392/09/06
  تعرفه هزینه کارشناسی چشمه ها تعرفه هزینه کارشناسی چشمه ها 92/163/11756 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/07/13

1391

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی سازمان فناوری اطلاعات 1391/11/01
  دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی 1 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1391/11/01
  قانون بودجه سال 1391 قانون بودجه سال 1391 653/9577 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1391/02/31
  نظامنامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نظامنامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 2-ن م ب پ- م ب پ وزیر نیرو 1391/07/01
  تصویب نامه پورتال دستگاه های اجرایی تصویب نامه پورتا دستگاه های اجرایی 19263/ت42635/ک ریاست جمهوری 1391/10/03

1390

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه مدیریت عملکرد وزارت نیرو مدیریت عملکرد وزارت نیرو 40878/50/100 وزارت نیرو 1390/11/25
  قانون بودجه سال 1389 قانون بودجه سال 1389 1390/07/05
  قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری 1390/06/30
  ارائه خدمت به مردم و ارباب رجوع از طریق میز خدمت ارائه خدمات از طریق میز خدمت 200/7193 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور 1390/03/30

1389

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات 1 - 1389/11/29
  سیاست های کلی نظام اداری(10 برنامه تحول اداری) سیاست های کلی نظام اداری(10 برنامه تحول اداری) 1 -- 1389/11/29

1387

1386

قوانین و بخشنامه های حفاظت

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه آبزی پروری و استقرار طرح های گردشگری و توریستی در منابع آبی دارای اهداف شرب نحوه آبزی پروری و استقرار طرح های گردشگری و توریستی در منابع آبی دارای اهداف شرب 73978/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1386/12/05
  بخشنامه 23067 لزوم اعلام نام برنده مناقصه هاي برگزار شده بيش از ده ميليون دلار 202/5738 1386/02/01
  بخشنامه 91632 واریز حداقل 30 درصد سهم سازمان تربیت بدنی 210/45814 1386/06/19
  بخشنامه ممنوعیت های قانونی در انعقاد قرارداد و ارجاع کار به کارشناسان و کارکنان متبوع 100/40/29843 1386/04/23
  بخشنامه ايجاد هماهنگي با کارگروه بند (7) تصويب نامه هيئت وزيران 220/43798 1386/06/11
  بخشنامه افزایش سهمیه سوخت خودروهای در اختیار 400/43399 1386/06/10
  بخشنامه ضرورت رسیدگی های دقیق و پاسخگویی به موقع به نتایج بازرسی و پیشنهادات ابلاغی 100/10/4334 1386/06/10
  پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری 18059/100 1386/02/12
  سند افتا سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) معاونت فناوری اطلاعات/ دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاع 1386/07/01
  سند افتا سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) معاونت فناوری اطلاعات/ دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاع 1386/07/01

1385

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه 151339 در خصوص ضبط ضمانتنامه 151339 1385/11/18
  پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور 3872/11 1385/11/16
  بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه و پاسداری از بیت المال 216/100/2 1385/11/07
  بخشنامه چگونگی اجرای قوانین اداری و استخدامی 220/96945 1385/12/02
  بخشنامه نحوه رفع اختلاف فیمابین شرکت های زیرمجموعه شرکت 48124/1 1385/12/09
  سند توسعه فناوری اطلاعات وزارت نیرو 1- س ف ا- ف ا 1385/09/08
  بخشنامه صرفه جویی در مصرف انرژی در ماه های آذر، دی، بهمن، اسفند 123888/36349 1385/09/29
  بخشنامه انتقال ميزباني اطلاعات کليه سايت هاي دولتي و غيردولتي به داخل كشور 17754/3 1385/05/04
  نحوه استفاده از منابع آب مشمول بند "ج" ماده 18 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب نحوه استفاده از منابع آب مشمول بند "ج" ماده 18 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب 48462/120 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1385/08/10
  سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو 1-س ف1-ف1 وزارت نیرو 1385/09/08

1384

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارج نهادن به ایثارگران گرانقدر 79072/34515 1384/11/03
  بخشنامه تدوین دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه جویی و هماهنگی 32802/3 1384/11/08
  ايجاد پورتالهاي استاني براي اطلاع رساني و ارائه خدما ت به مردم 26522/1903 1384/02/21
  هماهنگي با وزارت اطلاعات و ارتباطات جهت خريد نرم افزار و سخت افزار 62322/489 1384/10/05
  ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم مكانيزه تداركات و خريد 40544/1903 1384/03/08
  بخشنامه مسافرت کارمندان و مسئولان به دعوت شرکت های خارجی 57127 1384/09/20
  بخشنامه صرفه جویی در انجام مکاتبات و ارائه گزارش 56954 1384/09/19
  مجموعه نشاني‌هاي اينترنتي يكنواخت و هماهنگ با پسوند .ir 26522/1903 1384/02/21
  بخشنامه لزوم اجرای یکنواخت قوانین و مقررات در مجموعه شرکت ها 100/40/44654 1384/08/02
  تکالیف قانونی ذیحسابان دستگاه های اجرایی 112/8397 1384/02/27
  بخشنامه چگونگی استفاده از عبارت «وابسته به وزارت نیرو» در سربرگ مکاتبات 100/41197 1384/07/18
  بخشنامه ضوابط و ویژگی های سیستم تدارکات و خرید 40544/1903 1384/03/08
  بخشنامه نحوه تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه 15677/101 1384/02/05

1383

بخشنامه ها ی مالی،اداری و تدارکات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات های مستقیم 530/73314 1383/12/19
  دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب 58734/41/10 معاونت امور آب وزارت نیرو 1383/10/13
  واگذاري رايانه هاي دست دوم به وزارت آموزش و پرورش 46961 1383/08/23
  ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم مكانيزه نقليه 162704/1903 1383/09/02
  ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم مكانيزه انبار 93854/1903 1383/05/25
  بخشنامه 10031532 فسخ پيمان - تفويض اختيار استاني 100/31532 1383/06/03
  تكميل اطلاعات جايگاه اينترنتي مردم 34181 1383/06/25

1382

1381

1379

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مردابها و ... آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مردابها و ... هیأت وزیران 1379/08/11

1375

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون آب و نحوه ی ملی شدن آب آب و نحوه ی ملی شدن آب 1375/08/27

1373

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  گردش کار قراردادهای مطالعاتی و اجرایی 100/574 1373/02/03

1371

بخشنامه های مشاوران و پیمانکاران

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه تعدیل 2161/54/10231-1 1371/07/27

1370

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مواد قانونی مرتبط با آب در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی مرتبط با آب در قانون مجازات اسلامی هیأت وزیران 1370/05/08

1361

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 17335/22 مجلس شورای اسلامی 1361/12/26

1359

قوانین آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور 1359/04/03