سه‌شنبه, 3 بهمن 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه جدید و تامین آب امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر روش حفاری امورات اب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه امورات آب ،دفتر حفاظت و بهره برداری حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ترخیص دستگاه حفاری امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پمپاژ ثانویه امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح کروکی امورات آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار دستگاه حفاری امورهای آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ادامه حفاری امورهای آب حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح پروانه بهره برداری (تغییر کاربری) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
فرآیند صدور پروانه بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برا ی کلیه بخش های مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا